Napište nám
Zavolejte nám
+420 603 230 631

Základní informace

Společnost BAU SYSTEME s.r.o. Vám zhotoví veškeré vodorovné nosné konstrukce jak u novostaveb tak i u rekonstrukcí budov bez jakéhokoliv omezení.

Naše stropy uložíme jak na cihelné zdivo tak i zdivo z plynosilikátu.

Nemusíte kontaktovat vašeho projektanta, u nás statický výpočet samozřejmostí. Stropní konstrukce včetně schodišť a balkonů realizujeme již 20 let.
Na bednění se používá:

 • Prefabrikovaných stropních prvků s následným vytvořením železobetonového monolitického žebírkového (kazetového) stropu.
 • Stropních bednících desek s následným vytvořením železobetonového monolitického deskového stropu.


Stropní prefabrikované prvky i stropní bednící desky se přibíjejí v úrovni zakončení stěn, tj. na ukončující desky bednění stěn. Konce stropních desek se pro překlenutí daného rozpětí osazují na jednoduchou soustavu podepření.

Výhody stropů prováděných metodou ztraceného bednění

 • provádění stropů je jednoduché a rychlé,
 • vyznačují se dobrým tepelným odporem a izolací proti šíření kročejového hluku,
 • umožňují velká rozpětí s rovnými podhledy (tj. bez rušivých žeber, průvlaků) a bez sloupů,
 • při větším rozpětí jsou zvláště hospodárné, protože v porovnání s ostatními stropy přibývá jejich vlastní hmotnost ve vztahu k výšce stropní konstrukce pouze nepatrně,
 • je možno provést stropy jakéhokoliv atypického půdorysu (atypické kusy jsou vyráběny na požádání zákazníka dle výkresu skladby stropu), popř. se přiřežou na staveništi do potřebného tvaru
 • jsou vhodné pro všechny druhy novostaveb (rodinné, bytové domy, průmyslové stavby, stavby občanského vybavení) i pro rekonstrukce,
 • desky jsou jednoduše opracovatelné a zároveň odolné pro připevňování - tzn. že například osvětlovací tělesa mohou být upevňována šrouby a hřebíky do desek a vedení k nim provedeno ve vyfrézovaných drážkách nebo v dutinách stropních prvků,
 • výborná přilnavost omítek k deskám,
 • neomítnuté stropy (např. v průmyslové výstavbě) mají vysokou zvukovou pohltivost a barevným ošetřením povrchu desek může být dosaženo atraktivního architektonického dojmu,
 • poréznost stropních prvků a dobrá cirkulace vzduchu zaručují rychlé vyschnutí stropů,
 • odpadají odbedňovací práce.

schéma stropu