Napište nám
Zavolejte nám
+420 603 230 631
Žebírkový monolitický strop VELOX
V monolitickém stropu jsou nosnými prvky žebra vzniklá bedněním pomocí stropních prvků VELOX. Produkty VELOX potřebné pro žebírkové monolitické stropy naleznete v této sekci, stejně jako bližší informace o tomto typu stropní konstrukce.

 • osové vzdálenosti žeber - 500 mm s šířkou žebírka – 120 mm
 • stropní prvky základní rozměry: délka l = 2000 mm, šířka b1 = 500 mm, b2 = 380 mm
 • modulové rozměry: délka 1830, 1660, 1500, 1330, 1000, 660, 500, 330 mm, šířka b1 = 330 mm, b2 = 180 mm
 • výška prvků h = 170, 220, 260, 315, 350, 400, 500, 575 mm; volba jeho použití závisí na rozpětí, užitném zatížení, stropu objektu, kvalitě betonu a obsahu výztuže
 • výztuže žebírek stropů VELOX tvoří prostorové ocelové nosníky, popř. vázaná výztuž
 • každé dva metry, tj. v místě napojení stropních prvků, mohou být uspořádány pro větší prostorové ztužení objektu příčná žebra
 • rozmístění podpěr – pod čelním stykem prvků
Stropy s vytvořením železobetonového monolitického stropu kazetového (nestandardní prvky)

 • používají se pro stropy se speciálním využitím (koncertní sály, divadla, atd.)
 • provádějí se z prvků vyráběných pouze na objednávku
 • délka stropních prvků l = 500 až 2000 mm
 • šířka b1 = 500 mm, b2 = 380 mm
 • příčná žebra se umísťují v osových vzdálenostech 500, 660, 1000, 1330, 1500, 1660, 1830, 2000 mm
 • výška prvků h = 170, 220, 260, 315, 355, 400, 500, 575 mm; volba jeho použití závisí na rozpětí, užitném zatížení stropu objektu, kvalitě betonu a obsahu výztuže
 • armování žeber vázanou výztuží
 • rozmístění podpěr podle délky stropního prvku
Max. světlé rozpětí stropu při standardním zatížení
* Hodnoty jsou pouze orientační, nutno individuálně navrhnout tvar a výztuž žebra.
Výška tvarovky + betonová deska (mm)Výška stropu (mm)Standardní výpočtové zatížení stropů (kN/m2)Max. světlé rozpětí (m)
170 + 50 220 6,99 5,9
220 + 50 270 7,36 6,9
260 + 50 310 7,65 7,7
315 + 50 365 8,04 8,6*
350 + 50 400 8,32 9,6*
400+50 450 8,69 10,2*
500 + 50 550 9,48 11,2*
575 + 50 625 10,09 12,0*

Ukázky