Napište nám
Zavolejte nám
+420 603 230 631
Rekonstrukce stropů
Rekonstrukce a nástavby starších objektů jsou skvělým a ekonomicky výhodným způsobem, jak získat nové bytové a administrativní prostory. Zejména v těch částech měst, kde je nedostatek nových pozemků anebo kde je jejich cena příliš vysoká, což je v současné době v podstatě pravidlem.
VELOX řeší komplikace (nejen) s prostorami
Tyto rekonstrukce však s sebou přinášejí i různé komplikace. Jedním z nejčastějších problémů při provádění stavebních prací je nedostatek manipulačních a skladovacích prostor v okolí rekonstruovaného objektu a v objektu samém. Dalšími jsou potom komplikovaná manipulace se stavebním materiálem, kdy většinou není možné použít běžnou zvedací techniku, a také ztížený příjezd nákladních aut s nosností nad 3 t do center měst. Dále je potřeba počítat i s tím, že okolí stavby nesmí být zatěžováno vysokým hlukem a nepořádkem. V případě použití prefabrikovaných stropních panelů VELOX jsou výše uvedené komplikace odstraněny, protože k výhodám použití stropní konstrukce VELOX patří:
  • nízká hmotnost stropních prvků, a tím i možnost ruční manipulace ve stísněných podmínkách a použití jednoduchých zvedacích mechanismů,
  • vykládku je možné ve zvláště stísněných prostorech provést i ručně vzhledem k hmotnosti jednoho stropního prvku cca 60 kg (v závislosti na výšce prvku),
  • při dimenzování stropních konstrukcí je možné zajistit zastropení místností s rozpětím až do 12 m,
  • stropní prvky jsou vyráběny v modulových rozměrech, ale je možné zhotovit i atypické rozměry podle požadavků projektanta či statika,
  • výborná zvuková i tepelná izolace stropních prvků,
  • rychlá montáž stropní konstrukce,
  • možnost provedení kazetového - do kříže armovaného stropu,
  • v historických částech měst může být doprava stropních prvků zajištěna "just in time", a to i malými nákladními vozy či dodávkami.
Jak to funguje?
Z konstrukčního hlediska je strop řešen metodou ztraceného bednění s vytvořením železobetonového monolitického stopu o osové vzdálenosti 500 (300) mm s šířkou žebírka 120 mm.
Stropní prvky jsou lepeny z přířezů desek VELOX WS o tloušťce 25 mm do tvarů dutých krabic s přesahy pro vytvoření žebírek, jejichž standardní půdorysná šířka a délka je dána výrobním rozměrem desek, tj. 500 (300) x 2000 mm. Výška prvků je od 170 až do 575 mm a jejich použití závisí na rozpětí místností, požadovaném užitném zatížení stropu, druhu betonu a typu výztuže.

Ukázky